Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

OVERZICHT

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van deze website en gebruikers die een bestelling plaatsen en daarmee verworden tot ‘de klant’. Door een van bovenstaande acties te ondernemen wordt verondersteld dat 'de gebruiker’ of ‘ de klant’ instemt met deze voorwaarden.

De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden staan te allen tijde op deze pagina beschreven. Eventuele nieuwe en/of later toegevoegde producten en/of diensten vallen eveneens onder deze voorwaarden.

SECTIE 1 - ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID EN RECENTHEID VAN INFORMATIE

Aan de accuraatheid, volledigheid of recentheid van de op de website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De aangeboden informatie is alleen gegeven als algemene informatie en kan derhalve niet als leidend beschouwd worden. Informatie over regelgeving bijvoorbeeld zoals opgenomen in de categorie ‘racenummers/startnummers’ moet te allen tijde bij de betreffende regelgevende instantie worden bekeken.

SECTIE 2 - AANPASSING VAN PRIJZEN

Prijzen van de producten kunnen veranderen zonder dat hier een berichtgeving aan vooraf gaat. MotoDesign behoudt het recht producten te beeindigen of aan te passen zonder berichtgeving en/of verklaring.

SECTIE 3 - LEVERING

MotoDesign draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. MotoDesign behoudt zich het recht de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

SECTIE 4 - VERZENDING

Producten worden verzonden via de tijdens het bestelproces aangegeven verzendmethode. Elke verzending vindt pas plaats nadat een betaling is ontvangen. MotoDesign is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens het verzendproces, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de transporteur.

SECTIE 5 - BETALING

Bij het plaatsen van een bestelling ontstaat er voor de klant de verplichting te voldoen aan de betaling volgens de tijdens het bestelproces gekozen betaalwijze. Producten worden pas geproduceerd en geleverd na ontvangst van een betaling, tenzij anders aangegeven. Blijft een bestelling na 21 dagen onbetaald dan wordt deze zonder berichtgeving geannuleerd.

SECTIE 6 - PRODUCTEN

  1. De aangeboden producten op de website van MotoDesign geven slechts aan wat de mogelijkheden zijn. Deze producten zijn niet op voorraad of anderzijds direct leverbaar.
  2. Daadwerkelijke productie van een bepaald product wordt pas gestart wanneer er een verkoop tot stand is gekomen. (m.a.w. wanneer er een betaling heeft plaats gevonden)
  3. Dit betekent tevens dat elk product voor iedere individuele klant speciaal wordt vervaardigd waardoor retourneren niet mogelijk is.
  4. Op de website van MotoDesign kunnen producten met logo’s en/of beeldmerken getoond worden die aan bedrijven of rechthebbenden toebehoren. Dergelijke producten worden enkel op verzoek van de klant geproduceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor goedkeuring van eventuele rechthebbenden om dergelijke producten te mogen laten vervaardigen.
  5. Voor elke geplaatste bestelling wordt aangenomen dat de koper beschikt over instemming van eventuele bedrijven of rechthebbenden om bepaalde logo’s of beeldmerken te mogen laten produceren.
  6. MotoDesign zal niet controleren of de koper daadwerkelijk over instemming van bedrijven en/of rechthebbenden al dan niet voldoende rechten beschikt om producten met logo’s en/of beeldmerken te mogen laten produceren.
  7. Worden er logo's en/of beeldmerken getoond waar een bedrijf en/of rechthebbende dit niet wil, dan staat het deze vrij contact op te nemen om het betreffende logo en/of beeldmerk te laten verwijderen.
  8. MotoDesign is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door de koper bestelde producten, in welke vorm dan ook.

SECTIE 7 - ANNULEREN VAN EEN BESTELLING

Een bestelling kan te allen tijde geannuleerd worden mits er nog geen betaling heeft plaats gevonden. Annuleren kan door een simpel bericht te sturen naar info@motodesign.nl of via de contact pagina.

SECTIE 8 - GARANTIE

MotoDesign garandeert dat aan elke bestelling grote zorg wordt besteed aan zowel productie als verpakking. Er wordt geen garantie gegeven op de duurzaamheid van producten doordat de duurzaamheid voor een groot deel afhangt van het deugdelijk plaatsen, een aspect waar MotoDesign geen invloed op heeft of kan hebben.

SECTIE 9 - KLACHTENAFHANDELING

MotoDesign streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt MotoDesign daar graag van op de hoogte gebracht zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

SECTIE 10 - REVIEWS, TAGS, EN ANDER SOORTIGE GEBRUIKERS INPUT

De website biedt de mogelijkheid voor ‘de klant’ om tags in te dienen of een review te schrijven. MotoDesign behoudt het recht deze reviews, tags en andere soortige gebruikers input te modereren op o.a. taalgebruik. Verder wordt het recht behouden reviews niet te plaatsen wanneer deze een klacht vermeld die niet is ingediend, in behandeling is of reeds is afgehandeld.

SECTIE 11 - PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt om een bestelling te kunnen verzenden. De hantering van privacy gevoelige gegevens staat in detail beschreven in het Privacy Beleid.

SECTIE 12 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN ONTBREKENDE ONDERDELEN

Het kan voorkomen dat er op de website onjuistheden worden vermeld aangaande product specificaties, prijzen of anderzijds foutief geplaatste informatie. MotoDesign behoudt het recht deze fouten te herstellen zonder nadere berichtgeving ook nadat ‘de klant’ een bestelling heeft geplaatst. Dit kan betekenen dat een product anders geleverd wordt dan op de website vermeld heeft gestaan al zal dit altijd gebeuren binnen het redelijke. Is de wijziging dermate significant dan zal ‘de klant’ er altijd van op de hoogte gebracht worden.

SECTIE 13 - DISCLAIMER

De aangeboden producten zijn geen officiële producten van betreffende bedrijven en/of rechthebbenden. MotoDesign is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen, materieel en/of immateriële schade die ontstaat uit het gebruik van de door MotoDesign verkochte producten. Aanschaf en gebruik geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

SECTIE 14 - GELDIGHEID

In het geval MotoDesign bepaalde rechten en/of plichten uit deze voorwaarden niet uitoefent betekent dit niet dat deze rechten en/of plichten ook direct vervallen.

SECTIE 15 - VERANDERINGEN AAN DE VOORWAARDEN

Op deze pagina is te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te vinden. MotoDesign behoud het recht de voorwaarden te veranderen waar dat nodig wordt geacht. Het is de verantwoordelijkheid van de klant op de hoogte te zijn van de meest recente voorwaarden.

SECTIE 16 - INSTEMMING

Een bestelling is enkel en alleen te plaatsen door deze akkoord te gaan met deze bovenstaande voorwaarden. Er wordt dan ook aangenomen dat eenieder die een bestelling plaatst de voorwaarden heeft gelezen en hier mee instemt.